• محیط کار نرم افزار smart pls
  انجام مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار جدید اسمارت پی ال اس
  قبول سفارشات: مدل سازی، تحلیل عاملی تاییدی، برازش مدل، تحلیل مسیر، روایی همگرا، روایی واگرا، آزمون پایایی . . .
 • مشاوره روش PLS را از مطمئن ترین شرکت آماری ایران بخواهید
  "اطمینان شرق" تایید صلاحیت شده توسط مرکز آمار ایران

خدمات ما در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری 

با نرم افزار اسمارت پی ال اسویژگی هایی که ما را از دیگران متمایز می کند

 • تحلیلگران متخصص با تجربه چند ساله در زمینه مدل یابی معادلات ساختاری - حفظ و توسعه دانش سازمانی هدف ماست

 • گواهینامه صلاحیت از مرکز آمار ایران (تصویر روبرو)

 • تمرکز بر "تحلیل آماری" به عنوان راهبرد اصلی شرکت

 • نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک (قابل مشاهده در سایت اصلی شرکت)

 • نماد ساماندهی از وزارت ارشاد (قابل مشاهده در سایت اصلی شرکت)

 • تجربه بیش از 14 سال فعالیت تخصصی (سال تاسیس شرکت 1382 می باشد)

با نرم افزار Smart Pls چه تحلیلهایی می توان انجام داد؟

با نرم افزار اسمارت پی ال اس می توان تحلیل ها و کارهای زیر را برای پایان نامه یا تحقیقات به انجام رساند (بر روی عناوین کلیک تا باز شود):

 1. مدل یابی معادلات ساختاری با روش PLS

  مدل یابی معادلات ساختاری با روش PLS

 2. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم

  تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم

 3. برازش مدل مفهومی

  برازش مدل مفهومی

 4. تحلیل مسیر

  تحلیل مسیر

 5. روایی همگرا

  روایی همگرا

 6. روایی واگرا

  روایی واگرا

 7. آزمون پایایی آلفای کرونباخ

  آزمون پایایی آلفای کرونباخ

 8. آزمون پایایی ترکیبی

  آزمون پایایی ترکیبی

خدمات شرکت:

آموزش اسمارت پی ال اس: