مدل سازی معادلات ساختاری چیست؟

مدل سازي معادلات ساختاري يکي از انواع روش هاي آماري است که ابزاري در دست محققين جهت بررسي ارتباط ميان چندين متغير در يک مدل فراهم مي سازد. علت نام گذاري اين روش به SEM به دو دليل است:

روابط ميان متغيرها در اين روش با استفاده از يک سري معادلات ساختار يافته تجزيه و تحليل مي شوند.

اين معادلات ساختار يافته در قالب مدل هايي ترسيم مي شوند که به محقق امکان مفهوم سازي تئوري هاي پژوهش را با استفاده از داده ها مي دهد.

مهمترین دلایل استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري

يکي از مهمترين دلايل استفاده محققين و پژوهشگران از اين روش اين است که مدل سازي معادلات ساختاري، روشي کامل و جامع براي آزمودن تئوري هاي يک تحقيق است.

دليل ديگر لحاظ نمودن خطاي اندازه گيري توسط اين روش است که به محقق اجازه مي دهد تا تجزيه و تحليل داده هاي خود را با احتساب خطاي اندازه گيري گزارش دهد. پژوهشگران از اين روش براي آزمودن روابط  پيچيده ميان متغيرهاي پنهان و مشاهده شده و همچنين ميان چند متغير پنهان استفاده مي کنند. اين روش ساختار روابط دروني را در مجموعه اي از معادلات آزمايش مي کند. اين معادلات همه روابط ميان سازه هايي را که در تحليل وجود دارند ترسيم مي کنند. سازه ها همان متغيرهاي مکنون هستند که چند متغير مشاهده شده آنها را برآورد کنند.

اهميت و مزیت مدل سازي در SEM

يکي از مهمترين مراحل تحليل داده ها در SEM، ساخت مدل است. مدل سازي روش مناسبي براي بررسي روابط ميان متغيرهاي مکنون است که توسط متغيرهاي مشاهده شده سنجيده مي شوند.

مزيت اصلي مدل سازي در اين است که معادلات ساختاريافته ميان متغيرها را در قالب مدل هايي بررسي مي سازد. وقتي مدل توسط محقق ساخته شد، وي برازش آن را بر اساس داده هايي که نمونه آماري در پاسخ به سوالات ابزار اندازه گيري داده اند،‌ بررسي مي نمايد. اولين وظيفه محقق در اين فرايند تعيين تناسب بين مدل برآمده از نظريه هاي پيشين با داده هاي جمع آوري شده از نمونه هاي آماري پژوهش است. از آنجايي که به دست آمدن يک تناسب کامل بين تئوري و داده ها به سختي ممکن است، هميشه مقداري تفاوت ميان اين دو جود دارد. اين ميزان تفاوت در SEM با پس ماند نشان داده مي شود.

انتخاب رويکرد مناسب معادلات ساختاري براي تحليل داده ها

حال اين موضوع مطرح است که محققي که قصد استفاده از معادلات ساختاري را دارد بهتر است از کدام نسل براي تحليل داده هاي خود استفاده کند. به بيان ديگر با استفاده از کداميک از رويکردهاي SEM،‌ نتايج تحليل داده ها صحيح و معتبر است.

معيارهاي انتخاب رويکرد PLS براي معادلات ساختاري (SEM)

معیار اول

1- اولين معيار براي انتخاب روش هاي PLS وجود متغيرهاي پنهان با شاخص هاي سازنده در مدل پژوهش است. چنانچه مدل محقق حاوي اين دسته از متغيرها باشند، وي مجبور به استفاده از روش PLS   است زيرا در رويکردهاي نسل اول چنين قابليتي تعريف نشده و متعاقبا نرم افزارهايي مانند LISREL    و AMOS    نيز ناتوان در ترسيم سازه ها با شاخص هاي سازنده مي باشند.

معیار دوم

2- معيار دوم به وجود متغيرهاي پنهان مرتبه دوم به بالا در مدل پژوهش مربوطه است. اين نوع متغيرها زماني استفاده مي شوند که محقق يک متغير پنهان را در بيش از دو سطح به کار برد. در اين صورت بهتر است که وي از روش   PLS استفاده کند.

معیار سوم

3- معيار سوم آشکارترين معيار انتخاب روش  PLS براي تحليل داده هاست. فرآيند انجام تحليل داده ها در روش   PLS و نرم افزارهاي مربوطه مثل Smart PLS    به گونه اي طراحي شده است که حساسيت به حجم نمونه به حداقل برسد. به همين ترتيب نرمال بودن توزيع داده ها نيز مانعي براي استفاده از PLS   محسوب نمي شود در حاليل که يکي از پيش شرطهاي استفاده از روش هاي نسل اول، نرمال بودن توزيع داده هاست.

معیار چهارم

4- معيار چهارم اشاره به مدل (مدل مفهومي) دارد که براي طرح فرضيه هاي خود از آن استفاده نموده است. اگر اين مدل در مراحل اوليه توسعه باشد بدين معني که با تازگي معرفي شده و متعاقبا تئوري هاي پيشين زيادي براي تاييد آن وجود نداشته باشد، محقق بهتر است که از روش PLS براي تحليل اين مدل استفاده کند. روش هاي نسل اول که نقطه قوت آنها در تاييد مدل با استفاده از معيارهاي برازش مدل است، بيشتر در تحليل مدلهايي به کار مي روند که نظريات پيشين براي تأييد آنها به وفور موجود باشد ( مدل در مرحله بلوغ باشد) و محقق قصد بررسي تأييد اين نوع مدل ها در جامعه آماري مورد نظر خود را داشته باشد.

 

 

 

سيد مجتبي فرشچي
درباره ی سيد مجتبي فرشچي

کارشناسی ارشد خود را در رشته آمار، گرایش اقتصادی-اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی تهران گرفته ام. به عنوان مدیریت این شرکت، مایلم با کیفیت ترین خدمات را در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls به محققان و دانشجویان کشور ارائه نماییم.

21 پاسخ به مدل سازي معادلات ساختاري و انتخاب رویکرد PLS
 1. Avatar

  متشکر بخاطر مقالات خوب رو ی سایت تان .

 2. Avatar

  سلام.هزینه انجام پروژه چنده؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 24 ژوئن 2018 در 15:00 پاسخ

   سلام؛ در سایت به منو خدمات، تحلیل pls فصل 4 پایان نامه مراجعه و صفحه برآورد قیمت و هزینه تحلیل pls را ببینید. یا اینکه اینجا را کلیک کنید: برآورد هزینه تحلیل pls
   البته برای برآورد دقیق لازم است با ما ارتباط ایمیلی یا پیام رسانی گرفته و پرسشنامه و پروپوزال و مدل و فرضیات را بفرستید تا بررسی و قیمت و زمان اعلام کنیم

 3. Avatar

  در مدل سازی با معادلات ساختاری دو پرسش داشتم .
  اول اینکه ایا ازمون های ناپارامتریک توسط spss بایستی انجام شود ؟
  دوم اینکه الفای کرونباخ برای مولفه های پرسشنامه نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد ؟
  ( با این فرض که مدل ما مدل تکوینی است )

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 1 سپتامبر 2018 در 03:31 پاسخ

   سلام. بله آزمون هاي ناپارامتريک بايد با اس پي اس اس انجام شود. چون نرم افزار معادلات ساختاري اين امکان را ندارد.
   اگر در پرسشنامه از طيف ليکرت استفاده شده است، بايد حتما پايايي تاييد شود تا بتوان بقيه مراحل تحليل را انجام داد.

 4. Avatar

  با سلام. سوال من اینست که تفاوت بین رویکردهای measurment و relationship در معادلات ساختاری چیست؟
  ارور ترم ها را در پی ال اس چگونه باید محاسبه کرد؟ و اگر از پرسشنامه برای بررسی وضع موجود استفاده شده باشد، آیا در محاسبات و تخمین هایی که توسط پی ال اس انجام میشود مقادیری بهتر از میانگین ساده مولفه های حاضر در پرسشنامه برای مقایسه بین آنها وجود دارد یا نه؟
  از پاسخ های شما سپاسگزارم.

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 24 سپتامبر 2018 در 10:04 پاسخ

   سلام. مدل اندازه گیری به بررسی روابط بین هر متغیربا سوالات مربوط به اون متغیر می پردازد و با بررسی بارهای عاملی،پایایی، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا این کار انجام می شود. و مدل ساختاری روابط بین متغیرهای مکنون رو از طریق بررسی ضرایب معناداری ، مقادیر Rو… بررسی میکند.مقادیر بارهای عاملی ، مقادیر R2 و …معیارهایی هستند که بعنوان جایگزین میانگین می شود استفاده کرد. مقادیر خطاها در خروجی نرم افزار قابل مشاهده هست.

 5. Avatar

  سلام. آیا برای استفاده از plss نیاز به تست ks هست؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 20 نوامبر 2018 در 13:27 پاسخ

   سلام. خير ضرورتي ندارد. چون اين نرم افزار هم براي داده هاي نرمال و هم غير نرمال مناسب مي باشد.

 6. Avatar

  سلام و خسته نباشید
  آیا راه حلی برای افزایش دادن بار عاملی در PLS وجود دارد؟ من تعداد خیلی از سوالاتم به خاطر بار عاملی پایین تر از 0.4 حذف شدن و به خاطر همین پایایی (آلفای کرونباخ و CR و AVE) خیلی پایین آمده. آیا راه حلی وجود دارد برای رفع این مشکل؟
  با تشکر از سایت خوبتون

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 15 دسامبر 2018 در 22:36 پاسخ

   سلام. خیر. راه حل خاصی ندارد
   باید پرسشنامه را اصلاح کرده و مجدد داده جمع آوری کنید.
   خواهش.

   • Avatar

    خیلی ممنون از پاسختون، اگر روایی همگرا داشته باشه اما واگرا نه چی کار باید بکنیم؟

 7. Avatar

  سلام وقت بخیر ببخشید شما میتونید مسیری که برای بدست آوردن روایی همگرا و واگرا و پایایی مرکب در نرم افزار spss رو به من بگید و من رو در این زمینه راهنمایی کنید
  با تشکر

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 13 ژانویه 2019 در 16:02 پاسخ

   سلام. نرم افزار اس پی اس اس روایی همگرا و واگرا و پایایی مرکب را انجام نمی دهد.
   برای موارد فوق باید از نرم افزار معادلات ساختاری نظیر اسمارت پی ال اس استفاده کنید

 8. Avatar

  با سلام
  من برای کار پایان نامه ام از روش گراندد تئوری استفاده کردم و به یک مدل رسیدم و روابط بین متغیرها رو از طریق اطلس تی مشخص کردم . می خواستم ببینم آیا برای تست کردن مدل در جامعه آماری می تونم از نرم افزار pls استفاده کنم . آیا برای تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار pls طراحی پرسشنامه خاصی دارد یا همان پرسشنامه های کمی که مثلا از طیف لیکرت استفاده می کندمی تواند اطلاعات لازم برای تحلیل توسط این نرم افزار را فراهم کند
  با احترام

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 20 مارس 2019 در 09:37 پاسخ

   سلام. بله می توان از پی ال اس استفاده کرد.
   منتها پرسشنامه باید طوری طراحی شود که تمام متغیرهای درون مدل با سوالات پرسشنامه و طیف لیکرت سنجیده شود.

 9. Avatar
  حیدری سورشجانی 31 می 2019 در 00:19 پاسخ

  با سلام سوالی داشتم
  در معادلات ساختاری تعدادگویه های پرسشنامه چند تا می باشد

 10. Avatar

  سلام جناب آقای فرشچی
  اگر در برخی از مسیرها ضریب R2 در حد ضعیف تفسیر شود چه تحلیلی می توان استنتاج کرد؟
  اگر در برخی مسیرها Q2 منفی باشد چه تحلیلی دارد؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 25 نوامبر 2019 در 16:41 پاسخ

   سلام. اگر شاخص R2 و Q2 پایین یا منفی باشد یعنی مدل ساختاری برازش مناسب ندارد.


[بالا]

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛

1- بهترین راه ارتباط با ما (سفارش تحلیل یا سایر درخواستها) واتساپ می باشد.

2- براي خريداري محصولات اگر در سايت عضو شويد بهتر است، زيرا در آینده با ورود به محيط کاربري خود مي توانيد به محصولات خريداري شده دسترسي داشته باشيد. البته بدون این اقدام نیز خریداری محصول و دریافت لینک آن براحتی امکان پذیر است.

3- براي جستجو در میان کامنت ها از ctrl+f استفاده کنيد. ضمنا امکان جستجو در محتوای سایت از نوار بالای صفحات وجود دارد.

شرکت آماری اطمینان شرق

Open chat
1
سلام. چنانچه قصد سفارش تحلیل دارید، می توانید از طریق واتس آپ {09198180991} با ما ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
Powered by