مزایای مدل سازی معادلات ساختاری روش پی ال اس به شرح زیر است و در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم:

  • تخمین روابط چندگانه.
  • قابلیت سنجش متغیرهای پنهان.
  • محاسبه خطای اندازه گیری.
  • قابلیت بررسی تاثیر هم خطی.
  • آزمون روابط جعلی و غیرواقعی.

الف) تخمین روابط چندگانه

آشکار ترین تفاوت بین مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک های پیشین، به کار گیری روابط چندگانه مربوط به هر یک از متغیرهای وابسته است. مدل سازی معادلات ساختاری مجموعه ای از معادلات رگرسیون چندگانه را با تعیین مدل ساختاری مورد استفاده در برنامه آماری در نرم افزار PLS به طور همزمان پیش بینی می کند.

ب) قابلیت سنجش متغیرهای پنهان

یکی از کاربرد های مهم مدل سازی معادلات ساختاری، امکان وارد ساختن متغیرهای پنهان یا مکنون برای تحلیل داده ها می باشد. از آنجایی که سازه مکنون مفهومی است فرضی و مشاهده نشده، می توان آن را با متغیرهای قابل مشاهده یا قابل اندازه گیری از طریق پرسشنامه یا سوالات مخصوص، اندازه گیری کرد. یک متغیر پنهان یا  مکنون با بررسی میزان سازگاری با سوالات قابل اندازه گیری مربوطه، به طور غیر مستقیم اندازه گیری می شود و به همین دلیل خطای اندازه گیری در محاسبات متغیر مکنون کاهش می یابد.

ج) قابلیت بررسی تاثیر هم خطی

هم خطی به حالتی گفته می شود که نشان می دهد یک متغیر مستقل به صورت خطی با سایر متغیر های مستقل دیگر رابطه دارد یا  به عبارت دیگر تابع خطی از متغیرهای مستقل دیگر می باشد. اگر این رابطه خطی در معادله رگرسیون دیده شود نشان دهنده همبستگی و رابطه شدید بین متغیرهای مستقل در مدل می باشد و اعتبار مدل دچار مشکل می شود. از طرفی یک تاثیر مستقیم و علی وقتی تایید می شود که بتوان ثابت کرد هیچ سازه یا متغیر دیگری بر رابطه و همبستگی بین متغیر معلول و متغیر علت تاثیر نمی گذارد. در این حالت می توان گفت که هم خطی و یا همبستگی وجود ندارد یا این هم خطی بسیار کم و اندک است.

د) آزمون روابط غیر واقعی

در برخی موارد در تدوین مدل تحقیق، برخی رابطه ها بین یک متغیر مستقل و متغیر وابسته پیش می آید که غیر واقعی و جعلی هستند و در واقع رابطه معنی داری بین این متغیر وجود ندارد. این امر بسته به عامل های زیادی دارد که یکی از آنها خطای اندازه گیری متغیرها می باشد.

اگر رابطه بین متغیر برون زای اصلی و متغیر درون زا با اضافه شدن متغیر برون زا تغییر چشمگیری نداشته باشد، نشان دهنده آن است که رابطه بین این دو متغیر جعلی و غیر واقعی نبوده است.

ه) محاسبه خطای اندازه گیری

در هر تحقیق و پژوهشی، محقق واقف است که خطای محاسباتی در هر نوع اندازه گیری وجود دارد.

خطای محاسباتی زمانی رخ می دهد که افرادی که به سوالات پاسخ می دهند، درباره این که به سوالات چطور و چگونه پاسخ دهند مطمئن نیستند یا برداشتی متفاوت از سوالات مورد نظر دارند.

در تحقیق و کار با نرم افزار پی ال اس (PLS) دو نوع خطا وجود دارد:

۱- خطای سنجش متغیرهای آشکار یا مشاهده شده.

۲- خطای تبیین متغیر پنهان یا مشاهده نشده (مکنون).

 

 

 

اگر مطلب را مفید می بینید، برای دوستان خود به اشتراک بگذارید:
درباره سيد مجتبي فرشچي

کارشناسی ارشد خود را در رشته آمار، گرایش اقتصادی-اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی تهران گرفته ام. به عنوان مدیریت این شرکت، مایلم با کیفیت ترین خدمات را در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls به محققان و دانشجویان کشور ارائه نماییم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • 12 + هفده =

کليک کنيد: پاسخگويي تلگرامی