مدل سازی معادلات ساختاری چیست؟

مدل سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روش های آماری است که ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباط میان چندین متغیر در یک مدل فراهم می سازد. علت نام گذاری این روش به SEM به دو دلیل است:

روابط میان متغیرها در این روش با استفاده از یک سری معادلات ساختار یافته تجزیه و تحلیل می شوند.

این معادلات ساختار یافته در قالب مدل هایی ترسیم می شوند که به محقق امکان مفهوم سازی تئوری های پژوهش را با استفاده از داده ها می دهد.

مهمترین دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری

یکی از مهمترین دلایل استفاده محققین و پژوهشگران از این روش این است که مدل سازی معادلات ساختاری، روشی کامل و جامع برای آزمودن تئوری های یک تحقیق است.

دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل داده های خود را با احتساب خطای اندازه گیری گزارش دهد. پژوهشگران از این روش برای آزمودن روابط  پیچیده میان متغیرهای پنهان و مشاهده شده و همچنین میان چند متغیر پنهان استفاده می کنند. این روش ساختار روابط درونی را در مجموعه ای از معادلات آزمایش می کند. این معادلات همه روابط میان سازه هایی را که در تحلیل وجود دارند ترسیم می کنند. سازه ها همان متغیرهای مکنون هستند که چند متغیر مشاهده شده آنها را برآورد کنند.

اهمیت و مزیت مدل سازی در SEM

یکی از مهمترین مراحل تحلیل داده ها در SEM، ساخت مدل است. مدل سازی روش مناسبی برای بررسی روابط میان متغیرهای مکنون است که توسط متغیرهای مشاهده شده سنجیده می شوند.

مزیت اصلی مدل سازی در این است که معادلات ساختاریافته میان متغیرها را در قالب مدل هایی بررسی می سازد. وقتی مدل توسط محقق ساخته شد، وی برازش آن را بر اساس داده هایی که نمونه آماری در پاسخ به سوالات ابزار اندازه گیری داده اند،‌ بررسی می نماید. اولین وظیفه محقق در این فرایند تعیین تناسب بین مدل برآمده از نظریه های پیشین با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری پژوهش است. از آنجایی که به دست آمدن یک تناسب کامل بین تئوری و داده ها به سختی ممکن است، همیشه مقداری تفاوت میان این دو جود دارد. این میزان تفاوت در SEM با پس ماند نشان داده می شود.

انتخاب رویکرد مناسب معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها

حال این موضوع مطرح است که محققی که قصد استفاده از معادلات ساختاری را دارد بهتر است از کدام نسل برای تحلیل داده های خود استفاده کند. به بیان دیگر با استفاده از کدامیک از رویکردهای SEM،‌ نتایج تحلیل داده ها صحیح و معتبر است.

معیارهای انتخاب رویکرد PLS برای معادلات ساختاری (SEM)

معیار اول

۱- اولین معیار برای انتخاب روش های PLS وجود متغیرهای پنهان با شاخص های سازنده در مدل پژوهش است. چنانچه مدل محقق حاوی این دسته از متغیرها باشند، وی مجبور به استفاده از روش PLS   است زیرا در رویکردهای نسل اول چنین قابلیتی تعریف نشده و متعاقبا نرم افزارهایی مانند LISREL    و AMOS    نیز ناتوان در ترسیم سازه ها با شاخص های سازنده می باشند.

معیار دوم

۲- معیار دوم به وجود متغیرهای پنهان مرتبه دوم به بالا در مدل پژوهش مربوطه است. این نوع متغیرها زمانی استفاده می شوند که محقق یک متغیر پنهان را در بیش از دو سطح به کار برد. در این صورت بهتر است که وی از روش   PLS استفاده کند.

معیار سوم

۳- معیار سوم آشکارترین معیار انتخاب روش  PLS برای تحلیل داده هاست. فرآیند انجام تحلیل داده ها در روش   PLS و نرم افزارهای مربوطه مثل Smart PLS    به گونه ای طراحی شده است که حساسیت به حجم نمونه به حداقل برسد. به همین ترتیب نرمال بودن توزیع داده ها نیز مانعی برای استفاده از PLS   محسوب نمی شود در حالیل که یکی از پیش شرطهای استفاده از روش های نسل اول، نرمال بودن توزیع داده هاست.

معیار چهارم

۴- معیار چهارم اشاره به مدل (مدل مفهومی) دارد که برای طرح فرضیه های خود از آن استفاده نموده است. اگر این مدل در مراحل اولیه توسعه باشد بدین معنی که با تازگی معرفی شده و متعاقبا تئوری های پیشین زیادی برای تایید آن وجود نداشته باشد، محقق بهتر است که از روش PLS برای تحلیل این مدل استفاده کند. روش های نسل اول که نقطه قوت آنها در تایید مدل با استفاده از معیارهای برازش مدل است، بیشتر در تحلیل مدلهایی به کار می روند که نظریات پیشین برای تأیید آنها به وفور موجود باشد ( مدل در مرحله بلوغ باشد) و محقق قصد بررسی تأیید این نوع مدل ها در جامعه آماری مورد نظر خود را داشته باشد.

 

 

 

اگر مطلب را مفید می بینید، برای دوستان خود به اشتراک بگذارید:
درباره سيد مجتبي فرشچي

کارشناسی ارشد خود را در رشته آمار، گرایش اقتصادی-اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی تهران گرفته ام. به عنوان مدیریت این شرکت، مایلم با کیفیت ترین خدمات را در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls به محققان و دانشجویان کشور ارائه نماییم.

1 پاسخ به مدل سازی معادلات ساختاری و انتخاب رویکرد PLS
  1. متشکر بخاطر مقالات خوب رو ی سایت تان .


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • هفده + 12 =

کليک کنيد: پاسخگويي تلگرامی