تعيين حجم نمونه لازم در PLS

 

حجم نمونه لازم در PLS

 

يکي از دلايل محبوبيت و پرکاربرد بودن روش PLS، عدم نياز به استفاده از حجم بالاي نمونه در پژوهش ها است. در حالي که روش هاي پيشين (نسل اول)، احتياج مبرم به تعداد نمونه بالا (بيشتر ا 200)  براي اجراي صحيح مدل هاي معادلات ساختاري داشتند. پژوهش هاي با حجم نمونه اندک، باعث ايجاد دو مشکل عمده در معادلات ساختاري (SEM)   با استفاده از روش هاي نسل اول مي شوند:

1- عدم همگرايي

2- ارائه راحل هاي نامناسب

 

در روش PLS (پي ال اس) پژوهشگران با دو مشکل فوق مواجه نمي شوند. عدم حساسيت PLS به حجم نمونه تا آنجاست که حتي تعداد نمونه مي تواند کمتر از تعداد کل متغيرهاي پژوهش باشد.

يکي از قواعد شناخته شده براي تعيين حداقل نمونه لازم در روش PLS، توسط بارکلاي و همکاران ارائه شده است. اين نويسندگان اظهار مي دارند که حداقل حجم نمونه لازم براي استفاده از روش PLS، برابر است با بزرگترين مقدار حاصل از دو قاعده:

à 10 ضرب در تعداد شاخص هاي مدل اندازه گيري اي که داراي بيشترين شاخص در ميان مدل هاي اندازه گيري مدل اصلي پژوهش است.

à 10 ضرب در بيشترين روابط موجود در بخش ساختاري مدل اصلي پژوهش که به يک متغير مربوط مي شوند.

البته ذکر اين مطلب ضروري است که تعيين حجم نمونه مناسب براي پژوهش هاي مختلف به عوامل زيادي بستگي دارد و تکنيک ها و شيوه هاي ارائه شده تنها در مورد تعيين حداقل حجم نمونه کارايي دارند. تعيين حجم نمونه اي که با آن بتوان مدل پژوهش را به درستي سنجيد، به عوامل زيادي از جمله توزيع داده ها و تعداد داده هاي مفقود بستگي دارد. از رو براي تعيين حجم نمونه مناسب در تحقيقاتي که قصد استفاده از روش PLS مي باشد، بايد اين موارد را نيز در نظر گرفت.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام معادلات ساختاري با PLS

سايت آماری برای انجام تحليل معادلات ساختاري با نرم افزار  پي ال اس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري ليزرل و آموس:

Lisrel.ir

 

سايت تخصصي نرم افزار هاي ايويوز و مايکروفيت:

eviews-iran.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر Smart Pls

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني pls)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق
دانلود

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.