مدل هاي اندازه گيري با يک شاخص در رويکرد PLS

 

مدل هاي اندازه گيري با يک شاخص در رويکرد PLS

 

با توجه به گفته هاي پيشين، يکي از فوايد PLS   نسبت به ديگر روش ها در قابليت سنجش مدل هاي اندازه گيري با کمتر از چهار شاخص (سوال) مي باشد.

در مورد مدل هاي اندازه گيري با يک شاخص (سوال) بايد اضافه نمود که انتخاب چنين مدلهايي نياز به شرايطي دارد و اگر اين شرايط اتفاق بيفتند، پژوهشگر در مورد سازه هاي پژوهش حتما بايد از مدلهاي اندازه گيري با يک شاخص به جاي مدل چند شاخصه استفاده نمايد.

سه شرط براي استفاده از مدل هاي اندازه گيري با يک شاخص در زير بيان شده اند:

1- مقدار همبستگي بين شاخص ها کمتر از 0.3 باشد. يعني ارتباط بين شاخص ها بسيار ضعيف باشد که بايستي شاخص ها بازبيني و حذف شوند.

2- مقدار بار عاملي بين شاخص ها و سازه ها بيشتر از 0.8 باشد. يعني ميزان همبستگي بين شاخص ها و سازه ها زياد باشد که مي تواند بيانگر شباهت زياد شاخص ها باشد. در اين حالت سوالات همگن هستند.

3-  شاخص ها زائد باشند. بدين معني که سوالات در حقيقت يک مفهوم را مي سنجند و تفاوتي با يکديگر ندارند. در واقع سوالات تکراري هستند.

 

نکته جالب اين است که در روش PLS   به کار بردن تنها يک سوال براي سنجش سازه در برخي اوقات نه تنها اشتباه نبوده بلکه برعکس،‌ اگر سوال هاي بيشتر براي آزمودن آن سازه به کار رود، پژوهشگر اشتباه کرده است. مهمترين اين موارد وقتي است که يک سازه مفهوم رسا و واضحي دارد و مخاطب تنها با يک سوال مي تواند به معناي آن سازه پي ببرد. در اين مواقع به کار بردن سوالات اضافي براي سنجش آن سازي کاري عبث و بيهوده است و در واقع سوالات بيشتر نقش زائد و اضافي در مدل ايفا مي کنند که براي برازش مدل مناسب نيست.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام معادلات ساختاري با PLS

سايت آماری برای انجام تحليل معادلات ساختاري با نرم افزار  پي ال اس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري ليزرل و آموس:

Lisrel.ir

 

سايت تخصصي نرم افزار هاي ايويوز و مايکروفيت:

eviews-iran.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر Smart Pls

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني pls)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق
دانلود

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.