در این مقاله به بیان و شرح مراحل مدل سازی در معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس می پردازیم.

تعیین مدل

در این مرحله ابتدا ادبیات نظری پیرامون یک موضوع و مشتقات آن بررسی شده و سازه های دخیل در آن موضوع خاص شناسایی می شوند.

شناسایی سنجه سازه ها

پس از ترسیم مدل حاوی سازه ها و روابط میان آنها نوبت به ترسیم متغیرهای آشکار مربوطه به سازه ها می رسد. در واقع در این مرحله چگونگی سنجش سازه ها را مشخص می نمایند.

تخمین روابط بین مدل

بعد از ترسیم مدل با تمامی اجزا آن، نوبت به تخمین روابط حاوی متغیرهای آشکار و پنهان در مدل می رسد. این روابط در دو نوع درونی و بیرونی هستند.

با انتخاب رویکرد حداقل مربعات جزئی ( PLS) و نرم افزار Smart PLS ضرایب بار عاملی به همراه مقادیر t توسط نرم افزار محاسبه می شود و به محقق امکان تفسیر روابط بیرونی و درونی را می دهد.

ارزیابی مدل

برای اینکه بتوان نتایج حاصل از تخمین روابط مدل را تفسیر نمود، ابتدا باید میزان تناسب مدل یا برازش آن را مشخص کرد. بدین معنی که آیا مدلی که اساس مبانی نظری پیشین بوده است، با داده های گردآوری شده از نمونه آماری تحقیق متناسب بوده یا خیر؟

در این مرحله بسته به انتخاب رویکرد و نرم افزار مربوطه نحوه بررسی برازش مدل متفاوت است.

اصلاح مدل

در صورتی که نتایج ارزیابی مدل در مرحله چهارم مدل سازی در  SEM، عدم برازش و یا برازش ضعیف مدل را نشان داد،‌ می بایست اقدام به اصلاح مدل از طرق مختلف نمود.

نکته مهم در اصلاح مدل این است که تغییرات اعمال شده روی مدل برای رسیدن به برازش بهتر نباید بیش از حد باشد. زیرا مدل ساخته شده توسط محقق دارای پشتوانه ای علمی بوده و از ادبیات نظری مرتبط استخراج گردیده است.

تفسیر نتایج برآمده از مدل

پس از اصلاح مدل و اطمینان از کفایت برازش مدل، محقق مجاز است که نتایج حاصل از یافته های پژوهش را تفسیر نماید. در این مرحله اعداد و مقادیر حاصل از تحلیل دادهه ای تحقیق، به عبارات ساده و قابل فهم برای مخاطب تبدیل شده و به وی گزارش داده می شود.

مزایای مدل سازی معادلات ساختاری روش PLS

  • تخمین روابط چندگانه.
  • قابلیت سنجش متغیرهای پنهان.
  • محاسبه خطای اندازه گیری.
  • قابلیت بررسی تاثیر هم خطی.
  • آزمون روابط جعلی و غیر واقعی.

 

اگر مطلب را مفید می بینید، برای دوستان خود به اشتراک بگذارید:
درباره سيد مجتبي فرشچي

کارشناسی ارشد خود را در رشته آمار، گرایش اقتصادی-اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی تهران گرفته ام. به عنوان مدیریت این شرکت، مایلم با کیفیت ترین خدمات را در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls به محققان و دانشجویان کشور ارائه نماییم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • 20 − 18 =

کليک کنيد: پاسخگويي تلگرامی