تحليل عاملي و بار عاملي در نرم افزار Smart PLS

تحليل عاملي و بار عاملي در نرم افزار Smart PLS

 

تحليل عاملي:

يکي از مشکلاتي که محققان در تحقيق خود با آن مواجه هستند، کاهش حجم متغيرها و يا تشکيل ساختاري جديد براي آنها مي باشد. که بدين منظور از روش تحليل عاملي استفاده مي شود.

تحليل عاملي بر اساس ملاک هاي تجربي و عملي، تعداد متغيرهايي را که خيلي زياد هستند را به چند عامل کاهش مي دهد و تجزيه و تحليل آنها را ساده تر مي کند.

تحليل عاملي، عمل کاهش متغيرها به عامل را از طريق گروه بندي کردن متغيرهايي که با هم همبستگي متوسط و يا نسبتا زيادي دارند، انجام مي دهد.

 

تحليل عاملي بر دو نوع است:

1- تحليل عاملي اکتشافي (efa):

در تحليل عاملي اکتشافي، محقق با هدف کشف ساختاري براي شکل دهي متغيرها و طبقه بندي آنهاست و پيش فرض اوليه آن است که هر متغيري ممکن است با هر عاملي ارتباط داشته باشد. به عبارت ديگر پژوهشگر در اين روش هيچگونه فرضيه قبلي درباره نتايج ندارد و در پي اکتشاف عوامل تاثير گذار است. بنابراين، تحليل اکتشافي بيشتر به عنوان يک روش تدوين و توليد نظريه و نه آزمون نظريه در نظر گرفته مي شود.

2- تحليل عاملي تأييدي (cfa):

در اين روش پژوهشگر سعي مي کند تأييدي بر يک ساختار عاملي فرض شده ارائه دهد. يعني تعيين مي کند که داده ها با يک ساختار عاملي معين که در فرضيه آمده است هماهنگ است يا خير. تحليل عاملي تأييدي براي سنجش روايي شاخص هاي يک سازه در پرسشنامه نيز به کار برده مي شود تا معلوم گردد هماهنگي و همسويي لازم بين شاخص ها وجود دارد. به بيان ديگر، تحليل عاملي تأييدي ابزاري است براي سنجش روايي پرسشنامه. يعني پرسشنامه چيزي را اندازه بگيرد که براي اندازه گيري آن ساخته شده است.

برخلاف تحليل عاملي اکتشافي، در تحليل عاملي تأييدي پيش فرض اساسي آن است که مطابق با تئوري پيشين، هر عاملي با زير مجموعه ي خاصي از متغيرها ارتباط دارد.

کاربرد مهم تحليل عاملي تأييدي، بررسي برازش مدل حاوي سوال هاي يک متغير است.

 

بار عاملي:

بار عاملي مقدار عددي است که ميزان شدت رابطه ميان يک متغير پنهان و متغير آشکار مربوطه را طي فرآيند تحليل مسير مشخص مي کند. هرچه مقدار بار عاملي يک شاخص در رابطه با يک سازه مشخص بيشتر باشد، آن شاخص سهم بيشتري در تبيين آن سازه ايفا مي کند. همچنين اگر بار عاملي يک شاخص منفي باشد، نشان دهنده تاثير منفي آن در تبيين سازه مربوطه مي باشد. به بيان ديگر سوال مربوط به آن شاخص به صورت معکوس طراحي شده است.

نرم افزار Smart PLS تحليل عاملي تأييدي را براي بررسي روايي پرسشنامه به صورت کامل انجام داده و از روش هاي مختلف روايي را بررسي مي کند و همچنين در خروجي اين نرم افزار بارهاي عاملي و جدول همبستگي به صورت کاملا مجزا و قابل فهم ارائه مي شود.

شرکت مشاوره و تحليل آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب تر

براي انجام معادلات ساختاري با PLS

سايت آماری برای انجام تحليل معادلات ساختاري با نرم افزار  پي ال اس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري ليزرل و آموس:

Lisrel.ir

 

سايت تخصصي نرم افزار هاي ايويوز و مايکروفيت:

eviews-iran.ir

 

سايت انجام تحليل سلسله مراتبي با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

براي مشاهده نمادها مي توانيد به سايت اصلي اين شرکت آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

تماس با تحليلگر Smart Pls

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743 (مشاور تلفني pls)

09198180991   (ويژه تهران)

 09158193379  (ساير استانها)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526  (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام شرکت:

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق
دانلود

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.